Gemeenschappelijke meldcriteria Noord-Limburg

De Verwijsindex in Noord-Limburg Vanaf 2018 hebben de Noord-Limburgse gemeenten zich ten doel gesteld te werken met gemeenschappelijke meldcriteria. Hierdoor wordt het gemakkelijker signaleren in de Verwijsindex te overwegen en ontstaat er uniformiteit

De Verwijsindex in Noord-Limburg

Vanaf 2018 hebben de Noord-Limburgse gemeenten zich ten doel gesteld te werken met gemeenschappelijke meldcriteria. Hierdoor wordt het gemakkelijker signaleren in de Verwijsindex te overwegen en ontstaat er uniformiteit in deze regio.

 

 

Welke zijn die meldcriteria?

De 7 Noord-Limburgse gemeenten zullen de volgende gezamenlijke meldcriteria hanteren, d.w.z. een kind of kinderen in elk geval in de Verwijsindex plaatsen als:

 

•          Ouders hulpverlening mijden, d.w.z. ze melden zichzelf niet voor hulp en reageren bovendien niet of afwijzend als hulpverlening zich aanbiedt. 

•          Ouders hulpverlening wel toelaten, maar niet aan de slag gaan met adviezen of afspraken, die gemaakt worden.

•          Een gezin, binnen een periode van 2 jaar, 2 maal of vaker verhuisd is over regio’s heen in combinatie met problematische schulden.

•          Een gezin, binnen een periode van 2 jaar, 2 maal of vaker verhuisd is over regio’s heen, in combinatie met betrokkenheid van jeugdzorg/hulp in een van de vorige woongebieden.